ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ – MEDORGANIZER

Ιατρικό Λογισμικό για την καλύτερη οργάνωση ενός σύγχρονου Ιατρείου. Εύκολη καταχώρηση και αναζήτηση ασθενών, επισκέψεων, ραντεβού, υπενθυμίσεων, χειρουργείων και παραπεμπτικών. Παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για τις επισκέψεις, τα οικονομικά στοιχεία, τα χειρουργεία και τα ραντεβού. Αποστολή ατομικών και μαζικών μηνυμάτων sms.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ