ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ E-SHOP

Η Codnext Software διοργανώνει σεμινάρια για την εκπαίδευση διαχείρισης ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shop).

Το σεμινάριο έχει ως στόχο τα παρακάτω:

  1. Να αντιληφθούν οι επιχειρηματίες το κέρδος που μπορούν να αποκομίσουν κατασκευάζοντας το ηλεκτρονικό τους κατάστημα.
  2. Τι χρειάζεται για την κατασκευή και τη διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
  3. Να εκπαιδευτούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες ή το προσωπικό τους στην διαχείριση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει την καταχώρηση των προιόντων και την διαχείριση των παραγγελιών.